Veterinarinėms klinikoms

Infekcijos ligų nustatymui (2)