Kūno priežiūros priemonės

Maisto papildai

Veterinarinėms klinikoms

Pirmoji pagalba

MB „Euromedika“ privatumo politika


Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitikus asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant internetinę svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko MB „Euromedika“ įmonė.

Ši MB „Euromedika“ asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta supažindinti Jus, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu mes renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš toliau nurodytų būdų. Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą ir finansų įstaigų veiklą ir jų teikiamas paslaugas.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, t. y. Jumis.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas, asmuo, siekiantis sudaryti sutartį ir įsigytį prekių ir pan.), kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Euromedika duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 5 2151418, el. paštu info@diagnostikostestai.lt, arba paštu adresu T. Ševčenkos g. 16, II korpusas, Vilnius


Kokius duomenis mes renkame apie jus?

 • Mes renkame šiuos pagrindinius Jūsų asmens duomenis (tačiau jais neapsiribodami): pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamasis adresas arba adresas korespondencijai;
 • duomenis apie Jūsų pirkinius ir kitas sudarytas sutartis, priklauso nuo to, kokias paslaugas Jums teikia Euromedika, pvz., banko sąskaitos numeris, mokėjimo nurodymai ir/ar kitos mokėjimo operacijos;
 • banko sąskaitos, mokėjimo dokumentai;
 • duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal Jūsų elgesį mūsų interneto svetainėje, ar naudojantis kitais Euromedika elektroniniais kanalais;
 • duomenis apie Jūsų interesus ir poreikius, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su Euromedika darbuotojais ar perduodate mums naudodamiesi Euromedika paslaugomis.

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats (-i). Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • kad galėtume nustatyti ir patvirtinti Jūsų tapatybę bei su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis;
 • kad galėtume Jums teikti kitas paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, mes tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis (pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, sąskaitos numeris) ir kitą informaciją, tiek kiek yra būtina tokioms paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams įvykdyti;
 • kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę ir taptume arčiau Jūsų. Mes renkame ir analizuojame Jūsų duomenis siekdami stebėti ir analizuoti mūsų produktų ir paslaugų tendencijas, naudojimą ir veiklą, norėdami suprasti, kurios mūsų produktų ir paslaugų dalys yra pačios įdomiausios vartotojams ir pagerinti mūsų paslaugas. Analizuodami Jūsų patirtį, susijusią su mūsų produktų ir paslaugų naudojimu, mes labiau suprantame tai, ko Jums reikia, o tai mūsų veiklą padaro veiksmingesnę ir naudingesnę;
 • kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų parduodamų prekių kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos tyrimuose, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (telefonu, elektroniniu paštu), jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų profiliuojami ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, sutikimą galite bet kada atšauti informavę mums bet kuriuo Jums patogiu būdu;
 • kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniuose tinkluose Facebook, Linedin, Instagram, mes tvarkome, šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę (pavadinimą), informaciją apie komunikaciją Euromedika paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.), nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Euromedika), atsiųstus pranešimus, informaciją apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.), informaciją apie dalyvavimą Euromedika organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.). Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kai su mumis komunikuojate (naudodamiesi socialinių tinklų įrankiais, pvz., „Siųsti žinutę“ ir (ar) lankotės mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose. Visi paminėti Jūsų asmens duomenys yra naudojami tarpusavio komunikacijai viešoje erdvėje, t. y. socialiniuose tinkluose. Socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (pvz., Facebook, Linkedin ir / ar Instagram platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su konkretaus socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su Euromedika;
 • Jūs davėte sutikimą – kai siunčiame Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui: gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
 • pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti.

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

 • Mes naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų teikiamų paslaugų. š juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
 • iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas;
 • Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į Euromediką. Kitu atveju, informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę ar pateikę atsiliepimą elektroninėmis priemonėmis.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti mokėjimą);
 • įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros ir susijusias paslaugas;
 • teismams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo ar teisėsaugos institucijoms, kai jos turi teisę tokią informaciją gauti teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus (tačiau jais neapsiribojant):

 • svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones;
 • Siuntų tarnyboms.

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, t. y.:

 • potencialių klientų (kuriems buvo teikiamas pasiūlymas, bet sutartis nebuvo sudaryta) saugome 2 metus nuo sprendimo nesudaryti sutarties, priėmimo dienos – atsižvelgdami į 2 metų senaties terminą paduoti skundą;
 • socialiniuose tinkluose Facebook, Linkedin, Instagram Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau ne ilgiau nei iki Euromedika paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys tvarkomi tik socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos nustatomos platformos valdytojo. Neleistinos komunikacijos atveju (kaip pvz., šmeižtas, Euromedika reputacijos menkinimas ar pan.) komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį siekdami apginti savo pažeistas teises ir/ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį);
 • Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Jūsų duomenis saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su abipusiu bendradarbiavimu.

Kiek saugi yra Jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Euromedika, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją.


Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR nurodytų priežasčių;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl pirmiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti Euromedika duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@diagnostikostestai.lt, T. Ševčenkos g. 16, II korpusas, Vilnius arba adresu Prašymą galite pateikti šiais būdais: Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.


Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
 • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. ir buvo atnaujinta 2020 m. liepos 21 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje https://diagnostikostestai.lt.